Befana

6.1. Epifania (zjavenie; cirkevný sviatok Traja králi)

Vianočné sviatky sa v Taliansku (tak ako u nás) končia 6. januára. Sviatok sa volá Epifania. Taliani hovoria: „L´Epifania tutte le feste porta via“. Prichádza Befana… stará, škaredá, hrbatá striga na metle, s krivým nosom, oblečená v špinavých handrách, obutá v obnosených topánkach. „La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte“. Do domov vstupuje (ak sa dá) cez komín a necháva deťom sladkosti a drobné darčeky. Tým neposlušným kúsky dreveného uhlia. Je to niečo podobné ako u nás 6. december, Mikuláš. Befana je originál-taliansky zvyk a zhoduje sa s príchodom Troch kráľov do Betlehema, ktorí priniesli zlato, myrhu a kadidlo (ako darčeky).

Legenda o Befane je veľmi stará. Hovorí sa, že keď traja mudrci niesli darčeky pre Ježiška do Betlehema, stratili cestu. Zúfalí sa pýtali každého, koho stretli. Nikto im nevedel poradiť… keď už strácali nádej, stretli starenu, ktorá cestu do Betlehema poznala a ukázala im smer. Chceli, aby sa k nim pridala, no ona odmietla. Neskôr svoje rozhodnutie oľutovala a vydala sa hľadať troch mágov, ale… už bolo neskoro. A tak, cestou, dávala drobné sladkosti všetkým deťom dúfajúc, že niektoré z nich je Božie dieťa.

Nech je príbeh Befany akýkoľvek, isté je, že ide o postavu úzko spätú s talianskou tradíciou (napriek podobnostiam s tými, čo majú keltský a germánsky pôvod). Dnes na starú, milú a štedrú Befanu čakajú všetci… nielen deti, ale aj dospelí (tí majú tendenciu vymieňať si menej nákladné darčeky, ako na Vianoce; skôr drobné pozornosti).

La Befana vien di notte – clip „LA BEFANA“ inizio film – Bing video

error: Content is protected !!