Cattolica di Stilo

Na svahoch hory Monte Consolino, v susedstve mesta Stilo, sa nachádza jeden z najmenších, ale zároveň najkrajších kostolov v Kalábrii. Byzantský kostol, Cattolica di Stilo. Bol postavený na prelome 9.-10. st. Názov „Cattolica“ pochádza z gréckeho „Katholikon“.

Cattolica di Stilo sa stala centrom záujmu väčšiny vedcov, ktorí sa venovali skúmaniu stredovekých pamiatok južného Talianska. Niektorí chápu „Cattolica“ ako prvý, prastarý kostol… iní rozvíjajú teórie moslimského oratória… ďalší sa zamýšľajú, že miesto mohlo slúžiť ako miesto meditácií pre pustovnícke spoločenstvá…

Interiér je rozdelený štyrmi stĺpmi do deviatich (takmer rovnakých) priestorov. Uhly sú ukončené kopulami, pričom stredná kopula, je o niečo vyššia, s väčším priemerom. Kostolík je postavený z tehál a jeho vnútro bolo kedysi celé pokryté freskami. Ľavá apsida má zvon z r. 1577 (v tomto roku bol kostol prestavaný). Na stenách je niekoľko nápisov v arabčine, ktoré vedcov vedú k úvahám, že mohol byť využívaný ako (už spomínané) moslimské oratórium. Jeden z nápisov (v preklade) znamená „Existuje iba jeden pravý Boh“.

Ďalšou zvláštnosťou je, že v interiéri kostola je jeden so stĺpov „hore nohami“ a na podlahe je obrátený korintský stĺp. Z toho vyplýva, že na stavbu (alebo prestavbu) kostola boli použité materiály z iných stavieb; predpokladá sa, že už zmienený stĺp mohol byť dovezený z neďalekých ruín starobylého mesta Kaloun v Magna Graecia.

Nech kedysi slúžil na čokoľvek, tento veľkolepý, hoci drobný, byzantský kostol je neustále obľúbenou destináciou turistov z celého sveta.

Cattolica di Stilo, Stilo, Calabria, Italy, Europe – Bing video

error: Content is protected !!