Gian Lorenzo Bernini

Gian Lorenzo Bernini (aj Giovani Lorenzo Bernini); taliansky barokový sochár, architekt, maliar, jedna z popredných osobností 17. st. Narodil sa 7. 12.  1598 v Neapole. Gianlorenzo sa svojím širokým umeleckým záberom zaradil medzi popredné osobnosti svojej doby. Bol jedným z mála umelcov, ktorým bola sláva a priazeň sveta dopriata ešte počas života. Osem pápežov ho uznávalo a vzdávalo mu hold. Vo svojich23-rokoch  sa stal  prezidentom rímskej Akadémie a čoskoro aj rytierom pápežského rádu.

Mladý Gianlorenzo sa okrem sochárstva (učil sa u svojho otca Pietra Berniniho, ktorý jeho talent zachytil už v ranom veku), priúčal aj maliarstvu. Študoval Raffaelove fresky, tvorbu Caravaggia či Carraciho, no najväčší vplyv naňho mali diela antických sochárov a renesančný génius Michelangelo.

Takmer celú Berniniho umeleckú tvorbu (až na drobné výnimky), môžeme obdivovať v Ríme a jeho okolí. Genialita Gianlorenza Berniniho spočívala v jeho všestrannosti. Nikto pred ním nedal Rímu takú podobu, ktorá dodnes výrazne  dotvára obraz mesta; kostoly, paláce, námestia, fontány, sochy… Jeho obdivovatelia ho nazvali „Michelangelom 17. storočia“. Gian Lorenzo Bernini zomrel 28. novembra 1680 oplakávaný celým Rímom. Dnes jeho ostatky odpočívajú pod jednoduchým náhrobkom v rímskej Bazilike Santa Maria Maggiore.

Taliansky maliar a historik umenia (Berniniho súčasník) Filippo Baldinucci vo svojom diele Vita del Car. G. L. Bernini z roku 1682 zhodnotil Berniniho tvorbu vetou „Bernini bol muž, ktorý bol v umení maľby, sochárstva a architektúry nielen veľký, ale výnimočný“.

error: Content is protected !!