Karneval v Benátkach III.

Remeselníci, ktorí vyrábali masky už od dôb dóžaťa Foscariho, patrili k maliarskemu okraju a ich profesia (mali svoj štatút od apríla 1436) sa nazývala „mascheroni“. Výroba masiek sa časom natoľko zintenzívnila, že v r. 1773 bolo v Benátkach oficiálne 12 dielní. Keď zvážime ich využívanie v tých časoch, možno konštatovať, že to bolo aj dosť málo… a tak sa rozmohla výroba „pod stolom“, tzv. čierny trh doslova prekvital.

Dnešné moderné a nesmierne vkusné kostýmy či masky, ktoré lákajú do Benátok davy turistov z celého sveta, majú len málo spoločného s tradíciami a minulosťou.

K súčasnej podobe karnevalu patria tiež tradičné predstavenia Commedia dell´Arte, ktoré sa hrajú v divadlách i na uliciach. Každý rok je téma karnevalu iná. Program karnevalu nie je nikdy vopred známy.

Organizátorom tejto jedinečnej oslavy je nielen mesto a miestni podnikatelia, ale aj regionálne divadelné a tanečné spolky. Karneval (spravidla) otvára „let anjela“. Akrobat/ka sa vznáša na oceľových lanách ponad námestie Piazza San Marco. Inokedy sa začína vodným sprievodom „La Festa Veneziana sull´Aqua“. V závere karnevalu je volená najkrajšia maska a všetko sa končí veľkolepým ohňostrojom.

Vrcholom benátskeho karnevalu je exkluzívny a prestížny karnevalový ples Il Ballo del Doge. Jeho účastníci majú nádherné, často až extravagantné kostýmy. Program pred i po večeri je doslova exkluzívny. Cena sa pohybuje od 800 do 5000 €/osoba.

Karneval, ako každá udalosť či sviatok v Taliansku, so sebou prináša aj kulinárske tradície v podobe typických „dolce“ (sladkosti, koláče, pečivo). Čo je typické, čo by ste mali v Benátsku počas karnevalu ochutnať? Určite fritelle, galani, ale volajú to aj crostoli (v iných častiach Talianska to poznajú ako „chiachiere“) a castagnole. Tým naj-originálnym (a zároveň najstarším) karnevalovým dezertom sú práve galani = crostoli. Majú svoj pôvod v staroveku; v dobách starého Ríma sa pripravovali na oslavy príchodu jari, čo zodpovedá dnešnému karnevalu.

https://ilballodeldoge.com/it/

error: Content is protected !!