Pitigliano (malý Jeruzalem)

Pitigliano (malý Jeruzalem). Veľmi pôsobivé, pôvodne etruské mesto, nachádza sa v provincii Grosseto na juhu Toskánska. História mesta je úzko spätá s početnou židovskou komunitou. Pitigliano bolo niekoľko storočí pohraničným mestom medzi Toskánskym veľkovojvodstvom a pápežskými štátmi (na juhu). To bol jeden z dôvodov, prečo bolo mesto domovom prosperujúcej a dlho žijúcej židovskej komunity, ktorú (z väčšej miery) tvorili ľudia utekajúci z Ríma počas reformačných perzekúcií. Vďaka židovskej komunite je Pitigliano známe ako malý Jeruzalem.

Pitigliano uchváti každého turistu svojou polohou. Je situované vysoko nad jaskyňami, na sopečnej skale, vynárajúcej sa z údolia Lente. Mesto je veľmi členité, s kľukatými a úzkym uličkami, točitými schodmi a tajomnými podlubiami kamenných domov… V severozápadnej časti nájdete stopy po etruských hradbách a bránu Porta Sovana, postavnú v tom čase vládnucim rodom Aldobrandeschi (grófska rodina, lombardského pôvodu; v stredoveku dominovala v oblastiam Maremma a Amiata, na hranici medzi Toskánskom-Laziom-Sienese Valdelsa). Brána bola vydlabaná v tufe (mäkký kameň vulkanického pôvodu) a vedú k nej Le Vie Cave, nazývané Cavone. Le Vie Cave sú akousi cestnou sieťou z doby etruskov, ktorá spája rôzne osady a nekropoly v oblasti medzi Sovana, Sorano a Pitigliano.

V južnej časti nájdete stĺpy impozantného akvaduktu Medici, baštu a opevnené múry obklopujúce historické centrum. O prestavbu sa pričinila rodina Orsini, ktorá sa následne ujala vlády. Orsini patria k najstarším šľachtickým rodinám v Ríme, v Taliansku, ba i v Európe (v talianskych dejinách zohrali významnú úlohu).

Pitigliano odporúčame ako ideálnu základňu pre objavovanie krás regiónov Toskánsko a Lazio.

„Pitigliano“. Grosseto. italy in 4K – Bing video

error: Content is protected !!