Puglia či Apúlia

Uvažovali sme o tom, prečo dnes používame archaický názov Apulia, keď sa tento región volá Puglia? Podľa nás, nie je dôvod na iné označenie; nie je tu žiadny výslovnostný problém… žeby, z úcty k histórii? Pozrime sa na to spolu.

  1. História Puglie siaha až do 8. st. p. n. l., kedy územie obývali staré kmene Messal-ov a Apul-ov. Predpokladá sa, že víťaz v kartách dostával sliepku (gallina/tal.; pullus).
  2. Apulia je názov jednej z provincií rímskeho impéria, hoci väčšinu miest a prístavov postavili ešte Gréci; dnes označuje taliansku administratívnu oblasť Puglia, ktorá (okrem iného) zahŕňa väčšiu časť starovekej Apulie. Isté je, že názov Puglia je odvodený z latinského Apulia a ten z gréckeho Apoulìa. V antickej gréčtine to bol názov Japudia => Apoulia (prechod z D => na L je typický pre italické jazyky, presnejšie pre osco-sabellickú vetvu). V pred-rímskom období túto časť Talianska obývali Lapigi-ovia, Apuli-ovia a Dauni-ovia.
  3. Pomenovanie Puglia pochádza zo slova a-pluvie („bez dažďa“; smädný, vyprahnutý), vo vzťahu nielen k podnebiu, ale aj charakteristikám pôdy (prevláda červená zem). Prvýkrát sa temín Apulia použil pri územno-správnom rozdeľovaní Talianska (ešte za cisára Augusta) na 11 regiónov; jeden z nich sa volal Apulia et Calabria (prirodzene, hranice regiónu sa zreteľne líšili od tých súčasných). Apulia to bol sever dnešnej Puglie a stred (okolo Bari); časť Salento bola označovaná ako Calabria. Teda, Apulia a Salento = Due Puglie. Až do prvej polovice 20. st. sa, naozaj, používal názov Puglie (napr. až do r. 1931 => Bari delle Puglie bol oficiálny názov pre hlavné mesto regiónu). Od polovice 20. st. je oficiálny názov pre región Puglia a hlavné mesto zóny sa volá Bari.

 

Teda, označenie Apulia, ešte z čias cisára Augusta (navyše len pre istú časť dnešnej Puglie), sa nám (dnes) na pomenovanie regiónu javí ako archaizmus. Aj preto v našich príspevkoch používame pomenovanie Puglia.

PUGLIA, ITALIA – Bing video

 

error: Content is protected !!