Svätá Lucia

Mikuláš (ako ho poznáme u nás) je v talianskych regiónoch takmer neznáma tradícia (okrem Južného Tirolska). V Bergamo, Brescia, Cremona či Verona majú niečo podobné 13. 12. (sladkosti rozdáva Santa Lucia). Inak nosí balíčky s dobrotami (alebo uhlím) stará, hrbatá, škaredá, ale láskavá striga Befana (v noci z 5. na 6. 1.).

13.12. Santa Lucia. Svätá Lucia sa narodila okolo r. 284-6 v sicílskom meste Syrakúzy v bohatej rodine. Svoj život zasvätila Bohu a tajne zložila sľub vernosti a panenskej nepoškvrnenosti. Rodina ju chcela vydať za bohatého pohanského mládenca, ktorému sa zapáčili jej oči. Ona s tým nesúhlasila, oči si vylúpila a poslala mu ich (hovorí jedna z legiend). Zato bola Pannou Máriou obdarená ešte krajšími očami.

Ohrdnutý mládenec sa pomstil a udal Luciu, že je kresťanka. Miestodržiteľ cisára Diokleciána ju chcel zlomiť a nechal ju mučiť. Keď to nepomohlo, chcel ju nechať zneuctiť v nevestinci. Nevyšlo ani toto. Zomrela 13. decembra asi v r. 310 mučeníckou smrťou (kat je prebodol hrdlo). Je patrónkou slepých, chorých detí a patrónkou mnohých remesiel.

Táto svätica patrí medzi najznámejšie a najuctievanejšie. Jej život je historicky doložený množstvom nezvratných dôkazov a archeologických vykopávok. Jej hrob sa nachádza v katakombách sv. Lucie v Syrakúzach. Zobrazuje sa s prebodnutým hrdlom, s palmovou ratolesťou a s očami na miske. Meno Lucia (z lat.) znamená svetlo; teda svetlá, žiarivá.

Ako vznikol zvyk obdarúvať sa na sv. Luciu? Pred korekciami zavedenými gregoriánskym kalendárom padol zimný slnovrat (začiatok najchladnejšej sezóny) na 13. decembra. Medzi ľuďmi sa v tento deň rozšírila solidarita: tí, ktorí mali hojnejšiu úrodu, darovali časť z nej tým, ktorí mali menej šťastné obdobie. Hovorí sa, že do Brescie, po období hladomoru, sa ľudia z Cremony rozhodli poslať vrecia s obilím (vo vozoch, ktoré ťahali somáriky). Bolo to  v noci z 12-teho na 13-teho decembra… a tu sa začína hovoriť o zásahu svätca… tu sa zo starodávneho roľníckeho zvyku zrodila tradícia obdarúvania pri príležitosti dňa sv. Lucie.

https://www.zivotopisysvatych.sk/lucia-panna-a-mucenica/

 

error: Content is protected !!