Svätý Mikuláš

Mikuláš, ako ho poznáme u nás, sa v Taliansku slávi len na severe, v Južnom Tirolsku (S. Nicolò). Táto pre nás typická tradícia je vo zvyšku talianskych regiónov neznáma. V Bergamo, Brescia či Verona majú niečo podobné 13. 12. (sladkosti rozdáva Santa Lucia). Inak nosí balíčky s dobrotami (alebo uhlím) stará, hrbatá, škaredá, ale láskavá striga Befana (v noci z 5. na 6. 1.), ktorá sa prepravuje na metle a do domov vchádza komínom. Befana je typickým talianskym zvykom a spája sa s príchodom troch kráľov do betlehemskej jaskyne…

Osobnosť svätého Mikuláša je zahalená tajomstvom. O jeho živote sa zachovalo len veľmi málo písomných zmienok. Mnohé sú len dohady, a tak z osobnosti sv. Mikuláša (časom) vznikla bytosť opradená legendami. Sv. Mikuláš je patrónom národov, námorníkov či detí. S jeho menom je spojené číslo tri (často je vyobrazovaný napr. s troma mešcami alebo troma sudmi).

Faktom je, že Mikuláš existoval. Narodil sa na pobreží Malej Ázie niekedy okolo roku 270. Písomné dokumenty potvrdzujú, že bol (niekedy okolo r. 300) biskupom v meste Myra (dnes mesto v Turecku). Sv. Mikuláš bol veľkým a zanieteným kresťanom. Istý čas bol väznený a prežíval veľmi ťažké chvíle v krutých a nemilosrdných podmienkach. Ani to však nezničilo jeho presvedčenie, za ktoré bojoval s neuveriteľným odhodlaním. Čo je však najdôležitejšie, učenie prenášal do svojho každodenného života. Bol to muž s veľkým srdcom, ktorý miloval ľudí okolo seba. Zomrel 6. decembra niekedy v rokoch 345 až 352.

Ako vznikol zvyk obdarúvať deti sladkosťami? Podľa dostupných informácií sa tradícia začala v Nemecku asi v 10. st. Spája sa s hrou na biskupa, ktorú sa deti v kláštorných školách hrávali raz do roka.  Zo zdrojov z 13. st. sa dozvedáme, že hra na biskupa sa fixne presunula na 6. decembra, ako spomienka na deň, keď sv. Mikuláš zomrel.

Dnes sa z postavy biskupa vplyvom médií a reklamy stala rozprávková bytosť Santa Clausa či Deda Mráza. Len máloktoré dieťa vie, kto naozaj bol sv. Mikuláš, a kde pramení podstata tohto pekného zvyku.

Mikuláš z Myry, biskup : Životopisy svätých (zivotopisysvatych.sk)

error: Content is protected !!