Svätý Valentín

Svätý Valentín. Biskup a mučeník.

Narodil sa (nie je známe) v Interamma (dnes Terni; Umbria); zomrel asi 14.2. 296  (neisté) v Ríme. Stal sa známym vďaka svojmu svätému životu, láske, zhovievavosti a zázrakom, ktoré robil (vedel uzdravovať). Bol mučeníkom za vlády cisára Claudia II.

Čo sa hovorí? Claudius II. rád a často viedol vojny, ale rímski muži jeho nadšenie nezdieľali a neradi vstupovali do vojska. Podľa Claudia bol ich dôvod jednoduchý: nechceli opúšťať svoje ženy a rodinu. Ženatých mužov nepovažoval za dobrých bojovníkov, preto zakázal všetky zásnuby a sobáše v Ríme. Valentín bol rímsky kňaz, ktorý aj napriek cisárovmu zákazu tajne sobášil zamilované páry. Keď to cisár Claudius II. zistil, uväznil Valentína a odsúdil ho na trest smrti. Poprava sa konala (údajne) 14. februára roku 296 v Ríme. Pred svojou smrťou napísal Valentín milostný list dcére väzenského dozorcu, do ktorej sa zaľúbil. A tak vzniklo prvé valentínske prianie…

V roku 469 pápež Gelasius ustanovil deň smrti sv. Valentína za pamätný deň na jeho počesť. Sv. Valentín sa tak stal patrónom zaľúbených.

Či už sú tieto legendy pravdivé alebo nie, Valentín sa stal patrónom zamilovaných a tento sviatok sa stal obľúbený nielen na Slovensku, ale najmä v zahraničí. V USA má sviatok sv. Valentína dlhú tradíciu. Prvé valentínske pohľadnice boli vyrobené v 19. storočí. Maľovali sa ručne, zdobili sa ornamentami, morskými mušľami, sušenými kvetmi a pod.

História sviatku Valentína zostáva opradená rúškom tajomstva… jedno je isté, že február sa odpradávna považuje za mesiac romantiky. Preto, či už tento sviatok uznávate alebo nie, pamätajte, že slovami a gestami lásky určite potešíte. Či už na Valentína, alebo v iný deň…

Valentín z Terni – Wikipédia (wikipedia.org)

error: Content is protected !!