tajomné nuragy

Na svoje si na Sardínii prídu nielen milovníci mora, ale aj milovníci histórie; jej vnútrozemie, je totiž plné zvláštnych stavieb, ktorým sa hovorí tajomné nuragy. Bez nuraghov by Sardínia nebola Sardíniou. Z jedného konca ostrova na druhý tieto kamenné pevnosti strážia pôvodné obchodné cesty a pastviny, mestá a dediny.  Dnešným uponáhľaným ľuďom pripomínajú dĺžku a zložitosť histórie.

O čo ide? Tajomné nuragy sú kónické kamenné stavby, do istej miery pripomínajúce veže stredovekých osád. Ide o pozostatky nuragskej civilizácie, resp. nuragskej kultúry, ktorá na Sardínii existovala od 18. st. p.n.l. až do 3. st. p.n.l. Nuragov sa na ostrove nachádzalo takmer sedem tisíc. Dnes ich je iba niekoľko stovák.

Medzi najznámejšie patrí Santu Antine (na území Torrabla, neďaleko Sassari) a Majori (v oblasti Tempio). Nuragy sú vysoké až 20 m a majú tvar kužeľa. Postavené sú z veľkých blokov bez použitia malty, nasucho. Kamene sú často opracované, a to najmä v hornej časti veže. Nejväčší počet nuragov se dochoval najmä vo vnútrozemí a smerom na západ ostrova.

Vedľa samostatných nuragov a nuragových komplexov (napr. Su Nuraxi pri mestečku Barúmini je najzachovalejší, najznámejší a mimoriadne architektonicky prepracovaný) sa zachovali aj svätyne, ktoré  majú podobu  posvätných nádrží, slúžiacich (zrejme) kultu vody, alebo ide o tzv. obrie hroby (hromadné pohrebiská v skalách; najvýznamnejším a najväčším je pohrebisko v Montesso).

Nuraghe Santu Antine – Torralba (SS) Sardegna _ Video Test 1080P – Bing video

error: Content is protected !!