Ventotene

Ventotene. Ostrov pokoja. Kedysi ostrov neverných žien.
Nachádza sa v Tyrhenskom mori; región Lazio, provincia Latina. Ide o zvyšok prastarej sopky; je súčasťou Pontinských ostrovov (známe aj ako súostrovie Ponza: Ponza, Ventotene, San Stefano, Palmarola, Zannone, Gavi).

Ostrov bol v časoch Ríma známy ako Pandataria a Pandateria. Je neveľký; má podlhovastý tvar, dlhý je asi 3 km, široký 800 m a za vlády cisára Augusta slúžil ako vyhnanstvo pre neverné ženy. Mimochodom, Augustus tam za cudzoložstvo vyhostil aj svoju roztopašnú dcéru Júliu a časť jej majetku dal skonfiškovať. Jej dcéra Júlia ml., dopadla podobne… ďalšie štyri ženy z cisárskeho rodu tiež… o ženách z iných vrstiev nehovoriac… 2 km na východ je ostrov Sant Stefano (miesto exilu pre politicky nepohodlných občanov; o 2000 rokov ho k rovnakému účelu využíval fašistický režim). Ventotene má dnes necelých 700 stálych obyvateľov; neobývaný a neprístupný Sant Stefano je súčasťou Ventotene.

Neďaleko ostrova sa na morskom dne našli vraky piatich lodí z antického Ríma; všetky dokonalo zachované, ba i väčšina ich drahocenného nákladu zostala neporušená…

Ventotene je prírodná rezervácia vytvorená v roku 1999 s cieľom zachovať ekologické, geomorfologické a naturalisticko-environmentálne charakteristiky a podporovať činnosti zlučiteľné s ochranou prírodných zdrojov. To znamená, že nie je možné stavať nové budovy a rekonštrukcia starších je výrazne obmedzená. Ostrov pôsobí jednoducho, až divoko; je obľúbenou destináciou potápačov kvôli svojej čistej, teplej vode a rôznorodosti podmorského života.

Ventotene, l’Isola che c’è – HD – Bing video

error: Content is protected !!