Vespasianus

Imperátor Vespasianus, Titus Flavius Caesar Vespasianus Augustus. Zakladateľ Flaviovskej dynastie; politik, generál rímskych légií. Vládol v r. 69-79.  Jeho nástupcami boli jeho synovia Titus a Domicián. Mal aj dcéru, Flavia Domitilla ml. (rovnako sa volala jeho manželka).

Po chaotickom období jeho predchodcov (Nero; Galba, Otho, Vitellius) pôsobilo Vespasianovo panovanie blahodárne. Vespasianus sa stal prvým obyčajným obyvateľom, ktorý vládol Rímskej ríši (za cisára sa vyhlásil 1.7. 69). Venoval sa najmä vnútornej politike a ekonomike. Dôležitou otázkou sa stala obnova štátnej pokladne, ktorá značne utrpela za predchádzajúcich vládcov; vlastne, vytvoril niečo ako ministerstvo financií. Predtým bola štátna pokladnica oddelená od cisárskej, teraz sa zjednotili.

Do histórie sa zapísal vďaka slovnému spojeniu „peniaze nesmrdia“. Pre Vespasiana skutočne nemali žiadny zápach: vedel ich získať všetkými dostupnými prostriedkami. Najexotickejší spôsob zarábania peňazí, s ktorým Vespasianus prišiel, sa stal legendou: v r. 74 otvoril prvé platené verejné latríny v histórii ľudstva. Starí Rimania ešte dlho nazývali verejné latríny v Ríme „Vespasians“. Pokiaľ ide o slávnu frázu o peniazoch… povedal ju cisár v rozhovore so svojím synom Titom, ktorý bol rozhorčený, že cisár vyberá peniaze z verejných latrín. Vespasianus vzal zlatú mincu, priniesol ju synovi pod nos a spýtal sa: „Smrdí? …a tá je zo záchodov“.

Vespasianus zomrel vo veku 69 rokov. Ráno si cisár zavtipkoval: „Oh, beda, zdá sa, že sa stávam bohom“...a večer už bolo po ňom. Vespasianovi sa až do konca života darilo udržiavať si zmysel pre humor (bol známy svojou veselou a sarkastickou povahou). Zanechal za sebou všestranne upevnenú ríšu; na hraniciach vládol mier.

V Ríme cisár preslávil svoje meno dvoma grandióznymi pamiatkami. Prvým je Chrám mieru;  symbol, že éra občianskych vojen sa skončila. Druhým je obrovský amfiteáter, Koloseum; dodnes symbol Ríma. Cisár ho postavil na mieste paláca cisára Nera ako gesto, že vrátil mesto samotným Rímanom.

error: Content is protected !!